. De periode 1989 – heden (Na de Koude Oorlog) Op 9 november 1989 werd door de val van de Berlijnse Muur het einde van de Koude Oorlog periode ingeluid. Grondige legerhervormingen zullen niet lang op zich laten wachten en zo wordt beslist om de 4de Pantserinfanteriebrigade en al haar eenheden ten laatste in 1994 te ontbinden. Doch deze laatste jaren zullen nog zeer druk zijn. Het Regiment bleef tot juni 1993 operationeel en nam nog deel aan vele trainingsactiviteiten. Naast haar klassieke tankopdrachten, voerde het Regiment vredesondersteunende opdrachten in het kader van de Verenigde naties uit. Zo nam het Verkennerspeloton van 14 april tot 10 augustus 1993 deel aan operatie “UNOSOM” in Somalië en het A Eskadron van 1 december 1993 tot 23 maart 1994 aan “UNPROFOR” in het voormalige Joegoslavië. Tegelijkertijd werd de operatie “REFORBEL” (Return Forces to Belgium), de ontbinding van het Regiment en de teruggave van het “Kwartier Kanaal van Wessem” voorbereid. Op 30 juni 1994 was het dan zover en werd het 4de Regiment Lansiers ontbonden. De tradities en het patrimonium werden, samen met die van het eveneens ontbonden 2de Regiment Lansiers, overgenomen door het nieuw opgerichte 2/4de Regiment Lansiers, dat gestationeerd is te Leopoldsburg. Bron : www.mil.be